Vai trò của chiến lược marketing – Ảnh hưởng của chiến lược marketing

Vai trò của chiến lược marketing thật sự là khó có thể nào mà nói rõ ràng được. Nhưng chắc chắn một điều rằng, một người kinh doanh tài ba chắc chắn sẽ có những chiến thuật marketing đa dạng khiến cho đối thủ của họ không thể nào đoán được điều gì. Trong thời…