Samsung Vina Notebook

 SẢN PHẨM  CẤU HÌNH NGOẠI TỆ GIÁ NP900X3A-A01VN NOTE,I5_2537M,133HD_AMOR,4G_R13,S_128G_M VND 28.237.000,00 NP-N100-MA01VN NOTE,ATOM_N435,101WSV2,1G_R10,250G_5.4KS VND 4.207.000,00 NP-NC108-A05VN NOTE,ATOM_N455,101WSV_S,2G_R10,320G_5KS_ VND 5.259.000,00 NP-NF208-A02VN NOTE,ATOM_N550,101WSV2,2G_R10,320G_5KS_S VND 6.473.000,00 NP-QX412-S01VN NOTE,I5_2520M,140HD30N,4G/2B13+2G,320G_5 VND 16.101.000,00 NP-RC418-A04VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 9.143.000,00 NP-RC418-A05VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 9.143.000,00 NP-RC418-S04VN NOTE,I5_2410M,14LHDG,4G_R13,500G_5.4KS,S VND 12.379.000,00 NP-RC418-S05VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S06VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S07VN NOTE,I3_2310M,14LHDG,2G_R13,640G_5.4KS,S VND 10.195.000,00 NP-RC418-S09VN NOTE,I5_2410M,14LHDG,4G_R13,640G_5.4KS,S VND 11.975.000,00…

Details

Cải tiến mới trong vSphere 6 vMotion

VMware vSphere 6 vMotion Enhancements đã được tăng cường trong phiên bản 6.0, cho phép người dùng thực hiện di cư các máy ảo đang hoạt động trên các switch ảo của hệ thống máy chủ thông qua vCenter với một cải tiến đặt biệt quan trọng là qua một khoảng cách dài (hỗ trợ đường mạng có độ trễ lên tới 100ms RTT). Những cải tiến mới này cho phép linh hoạt hơn khi thiết kế kiến ​​trúc vSphere mà trước đây thường bị giới hạn trong một hệ thống vCenter Server đơn.

Details